top of page
Què fem

Nadir té tres branques principals d’actuació: els tallers audiovisuals, la documentació de projectes educatius i artístics i la creació de vídeos didàctics.

Fem tallers audiovisuals tant en l’àmbit curricular - col·laborant amb escoles, instituts i centres d’ensenyament - com en el no curricular - fent projectes amb entitats i associacions socials i dedicades a la pedagogia i l’educació - i destinats a diferents col·lectius; joves, infants i docents.

En l’àmbit de documentació de projectes educatius i processos artístics Nadir busca acompanyar i donar testimoni audiovisual a processos d’ensenyament o de formació que ja existeixen. En aquest sentit, creiem que formant part nosaltres mateixos del col·lectiu de l’ensenyament però també del món del cinema podem aportar una mirada artística i creativa que vehiculi el missatge sense perdre, per la nostra idiosincràsia, la genuïtat dels valors del projecte educatiu.

bottom of page